HLAVNÍ NABÍDKA
PRO ČLENY
PRO RODIČE
NAŠE VYCHYTÁVKY

Historie oddílu

Informace jsme čerpali z pramenů písemných i ústních. Tato historie je však pouze zevrubná. Pochopitelně je velmi spjata s historií střediska, a proto jsou zde tyto celky a jejich minulost popisovány současně...

1. období /1945 - 1949/

První zmínky o zbirožském středisku jsou z roku 1945. Tehdy bylo registrováno přes 100 chlapců a 60 děvčat. Středisko bylo rozděleno do 2 oddílů a každý oddíl měl 4 družiny. V té době byl vedoucím střediska Václav Krejčí a vedoucí chlapeckého kmene Miloslav Vodrážka - Džaur. Zbirožské skautky dokonce navázaly vztah se skautkami polskými a francouzskými. Klubovna tehdy stála na místě dnešních kasáren, kde se říkalo "Na maštalích". Zbirožští činovníci se jezdili vzdělávat a kvalifikovat do Rokycan, kde probíhaly různé kurzy. V Rokycanech také předali zbirožští skauti pamětní knihu generálu Pattonovi (Karel Krejčí - Kali).

Konané tábory:

  • 1946 - 1. tábor zbirožských skautů (na Javornici, Machův mlýn)
  • 1947 - Opět tábor na Javornici u Machova mlýna
  • 1948 - Putovní tábor na Vltavu
  • 1949 - Poslední tábor v tomto období opět na místě 1. tábora

2. období /1968 - 1970/

Pro toto období se stal vedoucím střediska bratr Adolf Irmann - Áda. Zbirožské středisko mělo 3 chlapecké oddíly: 1. oddíl Sluneční záře, 2. oddíl (jehož název je neznámý) , 3. oddíl - Vlčata. Náš oddíl Sluneční záře měl 3 družiny - Havrany, Jeleny a Bobry. V této době byl již registrován budoucí vůdce střediska, Jarda Dyk. Družinové schůzky probíhaly 1x týdně a schůzky oddílové 1x měsíčně. Klubovna byla nejprve na náměstí v domě bývalé radnice (č.p. 41) a pak se ještě v roce 1968 přestěhovala na zimní stadion - dnešní dopravní hřiště. Jedna klubovna byla ještě na Švabíně. Vedoucí oddílů byli Karel Zajíček (Sluneční záře), Jiří Hobl (2. oddíl) a Emil Hahn (Vlčata). Významnou pomoc při uskutečňování táborů našemu středisku poskytoval v té době lesní závod (lesy). Všechny tábory chlapeckého kmene se v této době konaly na Javornici u Kubova mlýna a byly 14-ti denní.

3. období /1989 až dnes/

Ke konci roku 1989 se sešli zbirožští vůdci a vůdkyně - budoucí středisková rada. Vůdcem střediska se stává Áda Irmann. První oddíl Sluneční záře vedou Jaroslav Dyk a Oldřich Peksa. Klubovna byla do roku 1995 ve "Vokáčovně" a od té doby se scházíme pod letním kinem ve Zbiroze. Tábory se konaly na Šumavě, na Dědku (nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem), na Jablečně - 1995, u obce Nesvačily (také u Rožmitálu pod Třemšínem) - 1996, 1997, 1999 a 2000, u Dobříva - 1998.
Roku 2000 naše středisko přestoupilo z organizace JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR do organizace SKAUT - český skauting A. B. Svojsíka. Vůdkyní střediska se stala sestra Jitka Irmannová. V letech 2001 - 2005 jsme tábořili v Bukovanské zátoce u Orlické přehrady, oddíl tehdy vedl Vlastimil Havel - Chmura.
Dalším vůdcem střediska se stal v letech 2004 - 2016 bratr Jaroslav Dyk - Jarda a chlapecký oddíl vede od roku 2007 Dušan Kunc - Duch (zástupcem mu byl nejdříve bratr Ježek, pak Šešulka a nyní je jím bratr Starosta). V létě 2006 náš chlapecký kmen tábořil v kaňonu Javornice, přítoku Berounky, tedy poblíž místa, kde se tábory konaly kdysi. Historie se tak mísila se současností...
Tábory v letech 2007 - 2010 probíhaly přímo na břehu řeky Berounky nedaleko obce Bujesily a v roce 2011 se konal zatím poslední společný tábor s dívčím kmenem ve Lhotě u Černošína. Zde nás celkem bylo něco před padesát!
Dalším důležitým zlomem v činnosti střediska je fakt, že od roku 2012 jsme se vrátili pod křídla největší skautské organizace, tedy Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Toto bylo s nadšením přijato nejen okresem Rokycany, ale i Plzeňským krajem....
Od roku 2011 se nám daří každý rok tábořit na jiném místě. V roce 2012 byl tábor chlapeckého kmene u Olešné u Orlíku a v roce 2013 tábor s famózním koupáním v Bukovanské zátoce, taktéž u Orlíku. Pro rok 2014 jsme byli hosty tábořiště Jesenice u Rakovníka. V roce 2015 jsme stavěli tábor u Březníku nedaleko Příchovic a zatím poslední uskutečněný tábor se konal v roce 2016 u Štílečku u Sedlčan. Ve stejném roce byla vůdkyní střediska zvolena sestra Ivana Nováková - Píďalka a jejím zástupcem Radek Bouda - Šešulka.

Copyright 2017 © 1. oddíl Sluneční záře | Designed by TemplateMo.com | Oddílový velín