HLAVNÍ NABÍDKA
PRO ČLENY
PRO RODIČE
NAŠE VYCHYTÁVKY

Podmínky členství v oddíle (verze 2.0)

Aby náš oddíl dobře fungoval, máme zde nastavená pravidla. Tyto podmínky slouží jako vodítka a impulz k možnému vyloučení. Rozhodnutí však na základě jejich porušení může učinit pouze oddílová rada, přičemž vůdce oddílu má právo veta. Tímto směřujeme k nápravě a zlepšení fungování oddílu, nikoli k vyloučení většiny členů. Splnit jednotlivé mety je pro aktivního člena opravdu snadné. Jen nechceme, aby se oddíl potýkal se stále stejnými nedostatky, které i vedení zbytečně berou chuť do další práce. Vyhodnocení stavu bude probíhat na konci prosince a koncem června každého roku.

Podmínkami členství jsou:

  • chovat se dle oddílových pravidel a skautských zákonů,
  • alespoň 50% účast na víkendových akcích v průběhu skautského roku,
  • alespoň 60% účast na oddílových schůzkách (účast se počítá pouze fyzická a při dlouhodobější nemožnosti se zúčastňovat je potřeba řešit s vedením oddílu),
  • v družinovém bodování (a oddílové účasti) je člen, který má méně než 4/5 klíčových základních potřeb na schůzku považován za člena s poloviční účastí,
  • na veškeré akce a schůzky členové přicházejí s pětiminutovým předstihem,
  • člen učiní během roku významný posun ve skautské (vlčácké) stezce a skautských znalostech adekvátně svému věku a délce členství,
  • za skautský rok člen nesmí nasbírat 3 Černé známky (udělují se porušení podmínek členství)
  • uhrazený členský poplatek.
Copyright 2017 © 1. oddíl Sluneční záře | Designed by TemplateMo.com | Oddílový velín