HLAVNÍ NABÍDKA
PRO ČLENY
PRO RODIČE
NAŠE VYCHYTÁVKY

Schůzky v roce 2018/19

V oddíle plnohodnotně fungují obě jeho družiny a tudíž se konají oddílové i družinové schůzky. Veškeré schůzky se konají ve Zbiroze, v klubovně pod letním kinem.

Oddílové schůzky

Na oddílových schůzkách se věnujeme převážně mezidružinovým hrám a jiným aktivitám, které nám ukáží, co která družina umí, jak jsou její člení schopni spolupracovat a zda družiny fungují správně.
Setkání celého 1. oddílu Sluneční záře se koná vždy druhý pátek v měsíci, od 1630 do 1800.
Pouze v měsíci září se koná oddílová schůzka i první týden.

Družinové schůzky

Náplní družinových schůzek je klasická skautská činnost. Tím jsou myšleny typické dovednosti a znalosti, hry a soutěže, družinové záležitosti (jako například kronika) a jiné. Schůzky slouží také k vyřešení nejrůznějších organizačních záležitostí, ať už se jedná o skautské krojování, nebo blížící se akce. V září se družinové schůzky zpravidla nekonají, v ostatních měsících probíhají takto:

Havrani se schází v pondělí od 1645 do 1815.
Sokoli se schází ve středu od 1615 do 1745.

Schůzky se nekonají pouze v době letních prázdnin a pokud to mimořádně určí vedení oddílu. Pokud někomu nevyhovuje stávající harmonogram, například kvůli špatnému dopravnímu spojení, je potřeba se obrátit na vůdce nebo rádce dané organizační jednotky. Nemůže-li se člen z jakéhokoli důvodu zúčastnit, je jeho povinností se omluvit. V čase mimo schůzky za své děti zodpovídají rodiče, je proto vhodné, aby jimi byl zajištěn bezpečný příchod a odchod ze schůzek.

Docházka na schůzkách

Od skautského roku 2014/2015 se členství v oddíle řídí i podmínkami členství v oddíle, tzv. oddílovým kodexem. Součástí těchto podmínek je dostatečná účast na schůzkách, věnujte jim tedy prosím dostatečnou pozornost. Oddílový kodex můžete stáhnout na stránce dokumenty ke stažení.

Copyright 2017 © 1. oddíl Sluneční záře | Designed by TemplateMo.com | Oddílový velín